KO NE PLATI KAZNU, NEMA VOZAČKE: Počinje da radi Registar neplaćenih novčanih kazni!

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom suda.

Ovog januara, u rad će biti puštena aplikacija “portal Ministarstva pravde“, putem koje ćete moći da proverite da li se nalazite u Registru neplaćenih novčanih kazni, a što je deo novog Zakona o prekršajima.

Svi prekršajni sudovi sada su umreženi, a sistem je povezan i s ostalim organima sa Upravom za trezor, Upravom saobraćajne policije i Centralnim registrom obaveznog socijalnog osiguranja, piše Blic.

Unosom imena, prezimena i jedinstvenog matičnog broja u prazna polja aplikacije, svi oni koji to žele će moći da vide da li imaju neki neplaćeni prekršaj, ali i da dobiju instrukcije za uplatu kako bi izmirili obaveze.

Oni koji imaju neplaćeni prekršaj biće onemogućeni da dobiju određene dozvole, uključujući i vozačku ili saobraćajnu dozvolu.

Registar novčanih kazni je centralizovana elektronska baza podataka u kojoj se čuvaju sve neplaćene novčane kazne, troškovi postupka i drugi novčani iznosi koji su izrečeni pravosnažnom i izvršnom odlukom suda. U njega se unose: ime, prezime i jedinstveni matični broj kaznenog fizičkog lica ili preduzetnika, odnosno odgovornog lica u pravnom licu.

Kada je reč o stranom licu, unose se brojne putne isprave, a za kažnjeno pravno lice naziv i sedište, PIB i matični broj, za preduzetnika naziv i sedište radnje.

Unosi se i pravosnažna, odnosno konačna odluka kojom je izrečena novčana obaveza, prekršajni sud koji je doneo odluku, dugovani iznos i osnov dugovanja, datum dospeća obaveze plaćanja, prekršajni sud koji je izvršio upis, datum upisa.

Unos podataka u Registar novčanih kazni vrši se po isteku roka za dobrovoljno plaćanje.

Sankcije koje slede ukoliko ne platite prekršajnu kaznu su: nemogućnost vađenja vozačke ili saobraćajne dozvole, produženje vozačke dozvole, odjava vozila, vađenje registarske nalepnice i registracija automobila.

Osim ovoga, Ministarstvo pravde je pripremilo i Registar krivičnih postupaka koji će početi 25. januara s radom. U njemu će biti zavedeni podaci o licima protiv kojih se vodi krivični postupak, a ažuriraće se jednom dnevno i to u ponoć.

Prema planovima, sledeće godine bi trebalo da bude centralizovan i program za vođenje predmeta tužilaštva.

(blic.rs)

Share this article