Po na­lo­gu Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­la­štva ju­če ra­no uju­tru uhap­še­no je oko 60 stra­nih dr­ža­vlja­na, ko­ji su bo­ra­vi­li u ho­te­lu „Per­ja­nik” u Da­ni­lov­gra­du.

Kalavritski mitropolit Amvrosije je uputio hitno obraćanje povodom situacije u Grčkoj, prenosi AgionOros.ru.

Sindikat zatražio od Vlade Srbije da nedelja i državni praznici budu neradni dani za trgovce jer taj posao nije od javnog značaja.

Posle napada u Briselu, Fejsbuk je aktivirao opciju "Safety Check", preko koje svi koji se nalaze u tom gradu mogu porodici i prijateljima javiti da su dobro.

Brisel -- Državljani Srbije koji žive i rade u Briselu govore za B92 o jutru u kome su teroristi napali centar Evropske unije.

Slađani Svilar iz sela Karađorđevo ukinuta je tuđa nega i pomoć za bolesno dete, a Pokrajinski PIO traži joj da vrati milion dinara koje je dobila do sada.