TEST koji je koristio FROJD: 5 reakcija koje otkrivaju vaše prioritete

Obične, svakodnevne aktivnosti mogu da vam pokažu šta vam je najvažnije i šta vas pokreće u životu. Ovaj test je koristio i sam Frojd kako bi ustanovio prioritete u životu svojih pacijenata.

 Kod kuće ste i u isto vreme dogodi se pet različitih stvari koje zahtevaju vašu reakciju.

Kojim redom ćete im posvetiti pažnju?

1. Pozvoni telefon
2. Dijete zaplače
3. Neko vam kuca na vrata
4. Veš vam se suši na terasi, a upravo počinje padati kiša
5. Voda koju ste pustili iz slavine počinje se prelijevati preko umivaonika

Sada zapišite na papiru kojim redom biste izvršavali ove zadatke.

REŠENJA:

Telefon – Posao

Dete – Porodica

Vrata – Prijatelji

Veš – Novac

Slavina – Ljubavni život

KutakNet

Share this article