Nauka

Mihajlo Pupin bio je svetski poznati naučnik rodom iz Srbije koji je osvojio Pulicerovu nagradu i značajno unapredio telefonsku tehnologiju, a u SAD je pristigao sa pet centi u džepu. To mu nije smetalo da upravo on Amerikance lansira ''među zvezde''.

Iako se smokva često naziva caricom mediteranskog voća, ona tehnički spada u kategoriju cveća, a način njenog stvaranja je istovremeno fascinantan i zastrašujuć.

Maks Logan je ovaj izum osmislio u očevoj kotlarnici koju je pretvorio u laboratoriju.

Pol Penton je izumeo motor kojem ne treba nafta ve’ voda, a onda ga proglasili ludim i strpali u zatvor.

Naučnici britanskog Centra „Džon Ines“ našli su biljni lek za sve bolesti.

Većina od nas su se nekada našli u neugodnoj situaciji pokušavajući da pričaju na stranom jeziku. Verovatno je to izgledalo jako smešno a i neugodno.

Veliki broj žena koje su se bavile pronalazaštvom i naukom zaslužne su za mnoge stvari bez kojih se ni danas ne može. Neke su se i na sudu izborile za svoje patente.

Page 13 of 17