Da li znate od čega su sastavljeni Saturnovi prstenovi?

Sva četiri "gasovita džina" (Jupiter, Saturn, Uran i Neptun) imaju prstenove, ali su Saturnovi, koji se vide sa Zemlje čak i pomoću sasvim malog teleskopa, široki, svetli i veličanstveni.

Na fotografijama koje je napravila vasionska letelica "Vojadžer 2", vidi se da su prstenovi sastavljeni od milijardi blokova leda i kamenja, a veličina im se kreće od stena velikih kao kuća do sićušnih delića nalik snežnim pahuljicama.

Oni su debeli samo nekoliko desetina kilometara. Neki astronomi smatraju da su prstenovi u stvari delovi Saturnovih meseca, koje je smrskala neka kometa u prolazu.

Sa Zemlje se raspoznaju tri prstena. Spoljni prsten (A) je odvojen od druga dva, koji se nalaze unutar njega (B i C), pukotinom koja se naziva Kasinijeva pukotina. "Vojadžer 2" je zabeležio postojanje bleđih prstenova izvan prstena A.

Osim toga, vasionska letelica je utvrdila da je svaki prsten podeljen u hiljade manjih prstenova.

Share this article