Nikola Tesla o našem vremenu i budućnosti: Sterilizacija čoveka biće neophodna!

Za Nikolu Teslu se 1937. već znalo da je otac radija, televizije, prenosa energije, indukcionog motora i otkrića kosmičkih zraka. U to vreme objavio je postojanje do tada nepoznatog izvora energije, prisutnog svuda oko nas i u neograničenim količinama, a u vreme kada je članak objavljen, radio je na razvoju uređaja za koji je tvrdio da će buduće ratove učiniti beskorisnim.

Veliki fizičari, kao što su Kelvin i Kruks, govore o Teslinim pronalascima kao o čudima. “Tesla je”, govorio je profesor A. E. Keneli, sa Univerziteta na Harvardu, prilikom dodele Edisonove medalje Tesli, “postavio osnove za nova dostignuća širom sveta… Ono što je on prikazao, predstavljalo je otkriće za nauku i umetnost svih vremena”.

“Kada bi”, primećuje B. A. Berend, čuveni pisac i inženjer, “trebalo da se odreknemo rezultata rada gospodina Tesle, točkovi industrije prestali bi da se okreću, stali bi električni automobili i vozovi, naši gradovi bi se našli u mraku, mlinovi bi utihnuli i zamrli”.

Teslina budućnost

“Predviđanje je nezahvalno. Nijedan čovek ne može da vidi predaleko u budućnost. Napredak i pronalasci razvijaju se u drugačijim pravcima od onih koje smo predviđali. Takvo je bilo moje iskustvo, mada sebi laskam da su događaji potvrdili mnoge razvojne pravce koje sam predviđao u prvoj trećini 20. veka.

Izgleda da sam uvek bio ispred svog vremena. Čekao sam devetnaest godina da proradi elektrana na Nijagari zasnovana na mom sistemu, prošlo je petnaest godina pre nego što je moj patent za bežični prenos signala, objavljen još 1893, našao univerzalnu primenu.

 

Najavio sam kosmičke zrake i moju teoriju radioaktivnosti 1896. Jedno od najznačajnijih otkrića – rezonantnost Zemlje – kao osnov bežičnog prenosa energije, koje sam objavio 1899, mnogi ne razumeju ni danas.

Gotovo dve godine nakon što sam obavio prenos električne energije oko čitave planete, Edison, Stajnmec, Markoni i drugi tvrdili su da je nemoguće bežičnim putem preneti preko Atlantika čak i običan signal. S obzirom na to da sam nagovestio toliko mnogo značajnih otkrića, mislim da neću mnogo pogrešiti ako pokušam da predvidim kako će izgledati život u 21. veku.

Život jeste i uvek će biti jednačina čije je rešenje neuhvatljivo, ali ona ipak sadrži određene poznate činjenice. Sa sigurnošću možemo reći da je život kretanje, iako nedovoljno poznajemo njegovu prirodu. Za kretanje je neophodno telo koje se pomiče i sila koja ga potiskuje i pomaže da savlada otpor. Čovek, uopšteno, jeste masa koju potiskuje sila. Tako se i opšti zakoni u carstvu mehanike, koji važe za kretanje, mogu primeniti i na čovečanstvo.

Postoje tri načina kako se može povećati energija koja određuje ljudski progres: prvo, možemo povećati masu. To bi, u slučaju čovečanstva, značilo poboljšanje uslova života, zdravlja, razvoja vrste i slično. Drugo, možemo da smanjimo sile otpora koje usporavaju napredak, kao što su neznanje, glupost i religiozni fanatizam. Treće, možemo da umnožimo energiju ljudske mase ovladavanjem silama svemira, kao što je sila sunca, okeana, vetrova i plime i oseke."

Buda, Isus i mehanizam

"Prvom metodom ostvarujemo više hrane i opšte blagostanje. Drugim sestvaraju uslovi za mir. Trećim se povećava naša sposobnost da radimo i stvaramo. Napredak, bilo kakav, nemoguć je ukoliko naši napori nisu usmereni ka povećanju blagostanja, miru i stvaralaštvu. Po tome je mehaničko shvatanje života jedinstveno sa učenjima Bude i Isusa.

Mada nisam vernik u ortodoksnom smislu, oslanjam se na religiju. Prvo, jer svaki čovek mora da ima neki ideal – religiozni, umetnički, naučni ili humanitarni – da bi njegov život imao nekog smisla. Drugo, jer sve velike religije sadrže mudre preporuke za dobar život koje važe danas kao i u doba kada su nastale.

 

Ne postoji sukob između ideala nauke i ideala religije, ali je nauka suprotstavljena teološkim dogmama, jer se nauka zasniva na činjenicama. Za mene, svemir je jednostavno velika mašina, koja nikada nije nastala i nikada neće nestati. Ljudsko biće nije izuzetak u prirodnom poretku stvari. Čovek je, kao i svemir, mašina. Ništa ne dopire do našeg uma niti utiče na naše delovanje, posredno ili neposredno, a da nije odgovor na poruke koje čulima primamo iz spoljne sredine.

Zbog sličnosti naše konstrukcije i naše okoline, svi slično odgovaramo na slične uticaje, a kao rezultat naših reakcija, dolazimo do razumevanja. Tokom svih ovih vekova, razvijali su se beskonačno složeni mehanizmi. Međutim, ono što mi zovemo “duša” ili “duh”, nije ništa više od zbira svih funkcija tela.

Kada ove funkcije nestanu, nestaju i “duša” ili “duh”.

Ja sam ove ideje izneo daleko pre nego što su bihevioristi, predvođeni Pavlovom u Rusiji i Votsonom u Sjedinjenim Državama, objavili koncept svoje novepsihologije. Ovo, očigledno mehaničko shvatanje nije u suprotnosti s etičkim shvatanjima života. Opšte prihvatanje ovih postavki ne bi razorilo religiozne ideale. Danas su budizam i hrišćanstvo najveće religije, i po broju vernika i po značaju. Verujem da će njihova suštinska shvatanja izgraditi novu religiju ljudske rase u 21. veku."

Procvat samilosti i sažaljenja

"Godine 2100. razvoj života biće pod potpunom kontrolom nauke. U prošlosti, zakonom borbe za opstanak, uglavnom su nestale manje podobne osobine. Čovekovo novo osećanje sažaljenja suprotstavlja se neumoljivom delovanju prirode. Kao rezultat, nastaviće se očuvanje života, ali i razvoj nedovoljno prilagođenih pripadnika ljudske vrste.

Jedina metoda koja bi odgovarala našem osećaju civilizovanog ponašanja je sterilizacija i potiskivanje seksualnog instinkta kod neprilagođenih jedinki.

Nekoliko evropskih i neke članice unije Sjedinjenih Država odlučuju da sterilišu kriminalce i mentalno poremećene osobe. To nije dovoljno. Naučnici stalno vrše pritisak da se osnivanje bračne zajednice učini što težim. Svakome ko nije pouzdan roditelj neće biti dopušteno da stvara potomstvo. Za jedan vek od danas, normalnoj osobi biće jednako neprihvatljivo da opšti s neprilagođenim pripadnicima društva kao i s običnim kriminalcima.

 

Higijena i fizička kultura biće priznati delovi obrazovnog sistema i državnog aparata. Ministar za higijenu i fizičku kulturu, 2035. godine, u vladi tadašnjeg predsednika SAD, biće značajniji od ministra odbrane.

Zagađenost naših obala, kao što je danas oko Njujorka, za našu decu i unuke biće nezamislivi kao što je nama nezamisliv život bez vodovoda i kanalizacije. Snabdevanje vodom će se strogo nadzirati, a samo lud čovek će da koristi vodu koja nije sterilisana.

Više ljudi umire ili oboleva od zagađene vode nego od kafe, čaja, duvana i drugih stimulanata. Lično sam se odrekao svih stimulanata. Takođe, praktično ne jedem meso. Uveren sam da za sto godina kafa, čaj i duvan neće biti toliko primamljivi. Alkohol će se, ipak, i dalje koristiti, jer on nije stimulant već provereni eliksir života. Stimulanti neće nestajati pod prisilom. Jednostavno više neće biti u modi da se organizam truje štetnim sastojcima. Prirodna hrana, kao što su mleko, med, žitarice biće osnova epikurejskih večera i u vrhunskim restoranima 21. veka.

Biće dovoljno žita i proizvoda od žita da se ishrani čitav svet, uključujući i milione gladnih u Kini i Indiji. Naša planeta je prebogata, a tamo gde nešto bude nedostajalo, azot dobijen iz vazduha obnoviće tkivo Zemlje. Ja sam 1900. razvio proces za ovu namenu. Kasnije, posle četrnaest godina, pred ratnim potrebama, usavršili su ga nemački hemičari."

Ratovi protiv neznanja

"Znatno pre kraja sledećeg veka, sistematsko pošumljavanje i naučno upravljanje prirodnim resursima učiniće kraj sušama, šumskim požarima i poplavama. Univerzalna primena vodene energije i njen prenos na velike daljine, omogućiće da svako domaćinstvo dođe do jeftine energije, pa će prestati potreba za sagorevanjem tečnosti. Smanjenjem napora za goli opstanak, čovečanstvo će više biti usmereno ka razvoju ideala negomaterijalnih vrednosti.

Danas i najcivilizovanije zemlje sveta maksimum svojih prihoda troše na ratove, a minimum na obrazovanje. U 21. veku taj odnos će se izmeniti. Postaće slavniji oni koji dobijaju bitke protiv neznanja nego oni koji umiru na bojnim poljima. Otkriće nove naučne istine privlačiće veću pažnju od diplomatskih događaja. Čak su i novine naših dana počele da prihvataju naučna otkrića ili novo filozofsko shvatanje kao i svaku drugu vest. Novine 21. veka još će pisati o kriminalnim i političkim kontroverzama, ali će glavni naslovi na naslovnim stranama biti objave novih naučnih hipoteza.

Napredak će biti nemoguć ukoliko ljudi nastave s divljačkom praksom međusobnog ubijanja. Od svog oca, erudita i upornog borca za mir, nasledio sam duboku mržnju prema ratu.

 

Kao i drugi pronalazači, neko vreme verovao sam da se ratovi mogu zaustaviti ukoliko se učine još razornijim. Ali shvatio sam da je to pogrešno. Potcenio sam čovekov borbeni instinkt za koji će biti potrebno više od jednog veka da bi sasvim izbledeo. Rat se ne može ukinuti tako što ćemo ga staviti izvan zakona. Nećemo ga sprečiti ako razoružamo najmoćnije. Ratovi će se sprečiti ne tako što ćemo oslabiti jake, već tako što će svaki narod, slab ili jak, biti u stanju da sam sebe odbrani.

Otuda, svako sredstvo koje se koristi za odbranu može da služi i agresivnim namerama. Time se obezvređuju dobre namere za ostvarenje mira. Ja sam, međutim, uspeo da dođem do ideje kako da usavršim sredstva koja bi poslužila uglavnom za odbranu. Ako bi se prihvatila, to bi potpuno izmenilo odnose među narodima. Time bi se svaka zemlja, velika ili mala, učinila sposobnom da pruži otpor neprijateljskim vojskama, avionima ili drugim sredstvima napada. Moj pronalazak zahteva izgradnju velikog generatora koji bi, kada se stavi u pogon, bio u stanju da uništi sve, od neprijateljske vojske do ratnih mašina, u krugu od oko 400 km. On bi, da tako kažem, predstavljao snažan zid i nepremostivu prepreku pred bilo kakvim oblikom agresije."

Vakcinom protiv osvajanja

"Ako nijednu zemlju ne možete uspešno da napadnete, tada prestaje svaki smisao za ratnu opciju. Moje otkriće razoružava zlokobnu snagu aviona ili podmornica, ali ostaje nadmoć bojnih brodova, jer brodovi mogu da se opreme nekim od neophodnih uređaja. Možda će i dalje biti ratova na moru, ali nijedan ratni brod neće moći da prodre kroz kopnenu liniju odbrane jer će uređaji na obali biti nadmoćniji od bilo kog naoružanja bojnih brodova.

Želim da izričito podvučem da se ovaj moj pronalazak ne oslanja na tzv. “zrake smrti”. Zraci nisu primenjivi jer ne mogu da se proizvedu u potrebnoj količini i zato što na većim razdaljinama gube neophodnu snagu. Sva energija Njujorka (približno dva miliona konjskih snaga) pretvorena u zrake i projektovana na razdaljinu od četrdeset kilometara, ne bi mogla da ubije čoveka jer bi se, prema poznatim zakonima fizike, toliko raspršila da ne bi imala nikakvog efekta.

Moj aparat projektuje čestice koje mogu biti relativno velike ili mikroskopskih dimenzija, i omogućava da se na mali prostor i na veliku razdaljinu prenese trilion puta više energije nego što je moguće sa zracima bilo koje vrste. Hiljade konjskih snaga mogu da se prenesu snopom tanjim od dlake u kosi, a da ih, pritom, ništa ne može zaustaviti. Ova izuzetna osobina zraka omogući će, između ostalih stvari, nezamislive rezultate u televiziji, jer gotovo da neće biti ograničenja za intenzitet osvetljavanja, veličinu slike ili razdaljine na kojoj jemoguća projekcija slike.

Ne kažem da neće biti još razarajućih ratova pre nego što svet prihvati moj izum. Ja verovatno neću doživeti njegovu primenu. Ali, uveren sam da će za jedan vek od danas sve zemlje osigurati da ovim ili nekim sličnim sredstvom postanu imune od napada.

Bezbrojne poslove koji se danas još uvek obavljaju ljudskom rukom zameniće"ruke" automata. Baš u ovom trenutku, naučnici u laboratorijima američkih univerziteta nastoje da stvore nešto što se opisuje kao "mašina koja misli". Takav sam razvoj ranije predviđao”, rekao je naučnik.

 

(Izvor: fokus.ba)

Share this article