Kratka japanska tehnika Jin Šin Džicu za otklanjanje stresa izazvanog određenim emocijama jeste jednostavna i delotvorna i uz...

...mali rečnik i sliku.

Bakicu su pitali šta misli o zabrani pušenja, a ona je odgovorila više nego iskreno :)

Beki Alen, 23-godišnja majka iz Liverpula, donela je na svet identične trojke za šta je verovatnoća 1:200 miliona - sinove Roka, Romana i Rohana.

Kruševljanin Slobodan Nikolić predstavio uređaje iz svog privatnog muzeja. Instrument za merenje električnih veličina "Simens i Halske" proizveden 1900. godine.

- Zaradila bih gotovo ništa i to je bio vrlo težak posao. Pravo da vam kažem, to je muški posao. Žene ga rade samo u krajnjoj nuždi. Bila sam jedina žena tamo - navodi Ana.

Na šalteru katastra u Pančevu stoji obaveštenje u kome piše da ta služba izdaje dokumenta građanima dva puta dnevno i to u trajanju od svega 10 minuta.