Da li oko vas žive dobri ili loši ljudi?

Pročitajte ovu staru jevrejsku narodnu priču:
„Jednom davno jedan starac je sedeo izvan zidina velikog grada. Kada bi se putnici približili zidinama, upitali bi starca: „Kakvi ljudi žive u ovom gradu?“

Starac bi odgovorio pitanjem: „Kakvi ljudi žive u mestu odakle vi dolazite?“

Ako su putnici odgovorili: „Samo loši ljudi živi u mestu odakle dolazimo“, starac bi odgovorio: „Nastavite dalje; ovde ćete takođe da nađete samo loše ljude.“

Ali, ako bi putnici odgovorili: „Dobri ljudi živi u mestu odakle smo došli“, starac bi im rekao: „Uđite, i ovde ćete naći samo dobre ljude“.“

(KutakNet)

Share this article