Državna MATURA biće jedini uslov za upis: Prva će biti u junu 2022. a, evo kad će se održati i dva probna ispita!

Odlučeno da prva državna matura bude za dve godine

Prva državna ili velika matura za gimnazije i srednje stručne škole biće održana na kraju školske 2021/22, odnosno u junu 2022. godine. Ovo je konačna odluka koju je donelo Ministarstvo prosvete. Ranije je bilo planirano da velika matura bude održana na kraju 2020/21, ali je odlučeno da se pomeri za godinu dana kako bi sve pripreme bile uspešno urađene. Za trogodišnje obrazovne profile, prvi državni ispit biće sproveden na kraju školske 2020/21. godine. Znači, sva deca koja su rođena 2004. godine i kasnije će polagati državnu maturu.

   

Ovo je potvrđeno "Novostima" u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a naši sagovornici pojašnjavaju da državna matura podrazumeva da je svi učenici završnih razreda srednjih škola polažu istovremeno, kao što to sada rade osmaci, i da je fakulteti priznaju za upis umesto prijemnog ispita.

Međutim, dekani pojedinih državnih fakulteta ranije su se protivili tome da matura bude jedini test znanja, odnosno jedini uslov za upis budućih brucoša. Smatraju da bi trebalo uvesti još neki oblik kontrole znanja za upis na fakultete, jer misle da takav način provere nije pouzdan.

U Ministarstvu su, međutim, protiv toga. Za decu je, kažu naši sagovornici, veoma stresno da u tako kratkom roku imaju dva teška ispita i najavljuju da će profesori sa fakulteta biti uključeni u izradu maturskih zadataka kako bi konačan rezultat bio dobar pokazatelj znanja maturanata.

- Pored sertifikacionog karaktera, to jest dobijanja potvrde o uspešnom završetku srednjeg obrazovanja, državna matura će imati i kvalifikacioni karakter za sve učenike koji žele da nastave školovanje - kažu u Ministarstvu prosvete. - Fakulteti će se unapred opredeliti za nivo znanja određenih predmeta, bilo da se polažu kao obavezni ili izborni deo državne mature, koji je neophodan za rangiranje prilikom upisa na određeni fakultet. Sa druge strane, ističu naši sagovornici, učenici će na vreme biti upoznati sa kriterijumima "ulaska" na fakultet kako bi se pravovremeno pripremali.

- Osim što će akademska zajednica biti uključena u radne grupe za izradu zadataka koji se polažu na maturi, njihovu recenziju, pregledanje i ocenjivanje, nekim fakultetima, kao što su umetnički, biće ostavljena mogućnost da vrše dodatne provere veština i znanja. Standardizacija državne mature znači da se maturski ispit i kriterijumi procene neće razlikovati od škole do škole, npr. ispiti iz opšteobrazovnih ili stručnih predmeta će svuda biti isti, a oni će biti uslov za upisivanje na fakultet - kažu u Ministarstvu.

*Foto: Igor Marinković

Ali, pre zvanične državne mature, srednjoškolci će imati više probnih ispita. - U toku je pilotiranje državne mature i ono podrazumeva sprovođenje dva pilot-projekta - prvi put na uzorku u maju školske 2019/20. godine i drugi put u svim školama - gimnazije, srednje stručne i umetničke škole - u maju 2020/21. godine - rečeno je "Novostima" u Ministarstvu. - Pilot-projektima, odnosno probom državne mature, proveravaju se i unapređuju procedure, zadaci, organizacija, tehnička podrška... u uslovima što sličnijim pravim ispitima.

 

Probni ispit biće sproveden i u martu ili aprilu 2022.

- Probni ispiti će se nadalje sprovoditi svake godine, jer su u funkciji pripreme učenika, škole i celog sistema za ono što ih čeka u junu - kažu u Ministarstvu.

Za trogodišnje obrazovne profile završni ispit biće pilotiran na uzorku škola u maju 2019/20, a pravi ispit će biti sproveden na kraju školske 2020/21. godine.

Inače, prema ranijim najavama, test na državnoj maturi imaće 40 zadataka, od toga će 10 biti sa osnovnog nivoa, 20 sa srednjeg i 10 sa naprednog nivoa. Ispit će trajati četiri sata, a broj bodova biće različit u odnosu na nivo zadataka.

BRIGA O REGULARNOSTI

U narednom periodu "pilotiranja" državne mature, a u saradnji sa fakultetima, biće uloženo mnogo truda da se obezbedi regularnost procesa. Kako samog sprovođenja ispitivanja, tako i ocenjivanja koje će biti elektronsko, i rangiranja budućih studenata - kažu naši sagovornici iz Ministarstva prosvete.

(Izvor: Večernje Novosti / Lj. Begenišić)

Share this article