Dva druga

Išla šumom dva druga, a pred njih iskoči medved. Jedan se dade u bekstvo, uspuza se uz drvo i sakri, a drugi ostade na putu. Ništa mu drugo ne ostade – baci se na zemlju i pretvaraše se da je mrtav.

Medved priđe bliže i počne da ga njuši, a ovaj prestade da diše.
Medved mu onjuši lice, pomisli da je mrtav pa ode.
Kad se medved udalji, onaj drugi siđe sa drveta i stade se smejati:„Hajde, reci mi šta ti je medved šaputao na uho?“

„Rekao mi je da su loši oni ljudi koji u opasnosti napuštaju svoje drugove.“

(KutakNet/ L.N.Tolstoj)

Share this article