Kako da ne zalutamo sa pravog puta: KRATKA PORUKA PATIRIJARHA PAVLA

Patrijarh Pavle dao je jedno lepo viđenje o tome šta predstavlja porodica i kako da se u životu održimo na pravom putu!

„Porodicu smatram osnovom ljudske zajednice i nezamenljivom za duhovni razvoj čoveka. U porodici se čuva vera predaka, drži se do osnovnih duhovnih vrednosti, koje nas vode kroz život; porodica je izvor ljubavi, u njoj se učimo dužnosti, žrtvovanju, zajedničkom podnošenju nevolja, kao i podeli radosti. 

Porodica nam stvara osećanje da smo zajedno u svemu i kad odemo iz svojih kuća, kuda nas život vodi. Porodica je naša „mala Crkva“. Njenih svetinja i običaja ko se drži, taj ne može zalutati u ovom otuđenom, ispražnjenom, posuvraćenom svetu“, kratko i jasno je objasnio je patrijarh.

 

Share this article