Kakva je korist čoveku da ceo svet zadobije, a duši svojoj naudi

Pored svog materijalnog bogatstva koje kroz život stičemo i dalje su nam je mir, spokoj i zdravlje u životu najvažniji.Pročitajte savete iz Svetog pisma, šta treba činiti i kako se ponašati, kako bi u vašoj duši vladao mir.

1. Svaka gorčina i gnev, i ljutina, i vika, i hula sa svakom zlobom, neka su daleko od vas (Ef. 4:31). Gnevite se, ali ne grešite; sunce da ne zađe u gnevu vašem (Ef. 4:26). Ljubomora i gnev skraćuju dane, a briga pre vremena dovodi starost (Sir. 30:26).

2. Pazite na sebe (Lk. 17:3). Nikakva rđava reč da ne izlazi iz usta vaših, nego samo dobra za izgrađivanje onoga što je potrebno, da donese blagodat onima koji slušaju (Ef. 4:29). I vi sami kao živo kamenje zidajte se u dom duhovni (1 Pt. 2:5). Umrtvite, dakle, udove svoje koji su na zemlji: blud, nečistotu, strast, zlu pohotu i lakomstvo, što je idolopoklonstvo (Kol. 3:5).

 

3. Jer niko ne živi onim što je suviše bogat (Lk. 12:15). Jer kakva je korist čoveku da ceo svet zadobije, a duši svojoj naudi (Mk. 8:36).

4. Brak neka bude u svemu častan i postelja bračna čista (Jevr. 13:4). A što je Bog sastavio, čovek da ne rastavlja (Mt. 19:6).

5. Protiv vina se ne pokazuj hrabrim, jer mnoge je pogubilo vino (Sir. 31:29). Vino donosi jad duši, kada se pije mnogo (Sir. 31:34). Ni lakomci, ni lopovi, ni pijanice, ni opadači, ni otimači, neće naslediti Carstvo Božije (1 Kor. 6:10).

6. Zlo je za čoveka koji jede sa spoticanjem (Rim. 14:20). Jedi kao čovek ono što ti je ponuđeno i ne prejedaj se (Sir. 31:18). Zdrav san biva ako je stomak umereno napunjen (Sir. 31:22).

7. I sve što god činite, od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudima (Kol. 3:23). I da se usrdno starate da živite mirno, i da gledate svoja posla, i da radite svojim sopstvenim rukama (1 Sol. 4:11). Ako neko neće da radi, neka i ne jede (2 Sol. 3:10). Ne odvraćaj se od teškog rada i od zemljoradnje koju je ustanovio Višnji (Sir. 10:15).

 

8. Pazi na vreme i čuvaj se od zla (Sir. 4:23). Koristi vreme, jer su dani zli (Ef. 5:16). Ne brinite se, dakle, za sutra; jer sutra brinuće se za se. Dosta je svakom danu zla svojega (Mt. 6:24).

9. Ako je moguće, koliko do vas stoji, imajte mir sa svim ljudima (Rim. 12:18). Starajte se da imate mir sa svima i svetost (Jevr. 12:14). Budite sveti kao što sam Ja svet (Lev. 11:4).

10. Preterano teško sebi ne traži, i ono što je iznad tvojih snaga ne isprobavaj (Sir. 3:21). U mnogim svojim poslovima ne brini se suviše (Sir. 3:23). Ne dajte se zavesti različitim i tuđim učenjima (Jevr. 9:13).

11. Sve što ti se događa prihvataj dragovoljno (Sir. 2:4). Za sve blagodarite (1 Sol. 5:18). Ne daj da te zlo pobedi, nego pobedi zlo dobrom (Rim. 12:21).

12. A dalje, braćo, što god je istinito, što god je pošteno, što god je pravedno, što god je čisto, što god je dostojno ljubavi, što god je na dobru glasu, bilo koja vrlina, bilo što pohvale dostojno, to mislite (Fil. 4:8). Po veri vašoj neka vam bude (Mt. 9:29).

Share this article