Matematička lekcija jednog učitelja o životu

Jednog dana, u jednoj školi, učitelj je na tabli napisao sledeće:

 

9×1=7
9×2=18
9×3=27
9×4=36
9×5=45
9×6=54
9×7=63
9×8=72
9×9=81
9×10=90

Kad je završio, pogledao je učenike, i svi su mu se smejali. Prvi i najlakši odgovor bio je netačan. Učitelj je na to rekao: „Prvi odgovor sam namerno napisao pogrešno, jer sam vas hteo naučiti nečemu važnom: sutra će svet prema vama biti okrutan, kao što ste vi danas prema meni. Kao što vidite, napisao sam 9 ispravnih odgovora, ali niko od vas na to nije obratio pažnju. Svi ste se samo smejali i kritikovali me, zbog samo jedne greške koju sam napravio.

Ovo vam bila je lekcija: ‘svet nikada neće ceniti dobra koja ste milion puta učinili, nego će kritikovati jednu grešku  koju ste napravili”.

Nemojte se obeshrabriti, nego se uzdignite iznad svakog podsmeha i kritike!

(Izvor: ZelenaUcionica)

Share this article