Molitva kojoj treba da se molite od početka do kraja života

Stari je mudrac propovedao o sebi: “Kad sam bio mlad, bio sam revolucionar. Boga sam molio: ‘Gospode, daj mi moć da promenim svet.’

Kad sam došao u srednje godine i shvatio da mi je prošlo pola života i da nisam promenio niti jednu dušu, počeo sam moliti:

‘Gospode, daj mi milost da promenim one koje susrećem, porodicu i prijatelje i biću zadovoljan.’

 

Danas, kad sam star i moji su dani odbrojeni, spoznao sam da nisam bio u pravu. Moja jedina molitva sada glasi:

 

‘Gospode, daj mi milost da promenim samog sebe!’

Da sam tako molio od samoga početka, ne bih uzalud potrošio svoj život.”

Božo Rustja

Gospode, probudi svoju Crkvu i počni od mene.

Gospode, daj da svuda na zemlji zavlada mir i počni od mene.

Gospode, daj svoju ljubav i istinu svim ljudima i počni od mene. 

(molitva kineskog hršćanina)

(Izvor: novizivot.net)

Share this article