Ogledalo života: Ako Ti sam veruješ u Sebe – i drugi će verovati u Tebe

Ako sam sebe osuđuješ i kritikuješ – i drugi će te osuđivati i kritikovati.

Ako sam sebi nanosiš bol – i drugi će ti nanositi bol.
Ako sam sebe lažeš – i drugi će te lagati.
Ako si neodgovoran prema samom sebi – i drugi će biti neodgovorni prema tebi.
Ako sam sebe kriviš i ismejavaš – i drugi će te kriviti i ismejavati.
Ako si emocionalno okrutan prema sebi – i drugi će biti emocionalno (a čak i fizički) okrutni prema tebi.
Ako ti sam ne slediš svoja osećanja – niko ih drugi neće slediti; ni tvoja osećanja, ni tebe.
Ali…
Ako Ti sam Sebe voliš – i drugi će Te voleti.
Ako Ti sam Sebe poštuješ – i drugi će Te poštovati.
Ako Ti sam veruješ u Sebe – i drugi će verovati u Tebe.
Ako si Ti sam pošten prema Sebi – i drugi će biti pošteni prema Tebi.
Ako Ti sam uviđaš Svoju vrednost i ceniš Sebe prema tome – i drugi će Te isto tako ceniti!

“Život je kao ogledalo: ako mu se namrštiš, namrštiće se i ono tebi; ali ako mu se nasmeješ, uzvratiće ti osmehom.”

(Izvor: femina)

 

Share this article