Poučna priča: Kako reagovati na uvrede ( čitanje 2 minuta mudrost zauvek)

Jedan čovek je javno vređao jednog mudraca :  - Ti si bezbožnik ! Ti si pijanica ! Lopov!

On se kao odgovor tim uvredama samo nasmešio.
Jedan kicoš obučen u najbolje odelo posmatrao je tu scenu pa mu reče:
- Kako možete tolerisati tako nešto? Zar vas ne bole te njegove reči?
On se ponovo nasmešio i reče: - Idemo kod mene, želim da vam darujem nešto.
Kicoš ga je pratio do prašnjave drvne sobe . Mudri čovek je upalio svetlo i počeo da pretura po ormaru , gde je pronašao potpuno bezvredan dronjavi kaput . On ga baci na kicoša i kaza mu:
- Probajte , to će vam sigurno odgovarati.
Kicoš je uzeo kaput , pogledao u njega i ogorčeno rekao: - Šta će mi ove prljave krpe? Ja sam dobro obučen , vi ste sigurno ludi ! - I bacio mu kaput nazad .
- Vidiš , - mudrac reče , - vi ne želite da prihvatite ove prljave krpe . Slično tome , ja nisam želeo da prihvatim te prljave reči koje je čovek uputio meni.

(KutakNet)

Share this article