Poučna priča o jednoj žabici (čitanje 2 minuta mudrost zauvek)

Bila je jedna grupa žabica koje su se želele takmičiti. Želele su izaći na veoma visoku kulu pa je došlo mnogo gledaoca da daju podršku žabicama. 

Utakmica je počela... 

Ali... 

Niko od prisutnih gledaoca nije verovao da će neka žabica uspeti doći do vrha kule. 
Klimali su glavama i govorili: 
”Joj, to je veoma naporno, nikada neće uspeti!” 
ili: 
”Ma neće uspeti, kula je veoma visoka!” 
Žabice su počele da zaostaju... 
...osim jedne, koja je brzo puzila, sve više i više... 

Gledaoci su vikali: 
”To je veoma naporno! Nemoguće je tako visoko dospeti!” 
Jedna po jedna, žabice su odustajale i okretale se natrag... 
osim jedne koja je istrajno išla napred... i uopšte se nije htela predati! 
Na kraju je svaka odustala, osim ove jedne žabice koja se sama i s velikim ambicijama popela na vrh kule! 
Ostale žabice, kao i gledaoci, su želeli saznati kako je uspela baš ona uraditi ono što su ostali smatrali nemogućim. 
Jedan gledaoc je pristupio žabici i zapitao je kako je uspela skupiti toliko snage I volje da izađe do samog vrha . 
Tada se ispostavilo, da je... pobednička žabica gluva!!! 

Naravoučenije? 
Nikad nemoj slušati one ljude koji su negativni i pesimisti . . . jer ti uzimaju najbolje čežnje i snove koje imaš u svojoj duši! 
Uvek misli na snagu reči jer sve što čuješ ili čitaš utiče na tvoja dela! 
Dakle: 
Budi UVEK OPTIMISTA! 
i šta više… 
jednostavno budi “gluv” kada ti neko kaže da ne znaš i ne možeš ostvariti svoje snove! 
Pomisli: 
U svemu možeš uspeti kad to stvarno želiš!

(KutakNet)

Share this article