Ovo je priča o siromašnom mladiću koji je bio zaljubljen u bogatašicu.

Bake i djedovi igraju veliki dio u razvoju naše osobnosti, našeg odrastanja, načina na koji vidimo i osjećamo stvari. Djeca koja su se razvijala u kontaktu sa svojim bakama i djedovima imaju zdraviji odnos sa starijim ljudima i znaju poštivati ​​starije osobe.

Koliko puta ste kao roditelj zapostavili svoje dete jer ste bili preumorni od posla?

Moja majka je imala samo jedno oko. Mrzio sam je! Bila je sramota za nas. U našoj školi ona je spremala hranu za učenike i učitelje.

Razmislite o ovoj priči! Na kojoj strani vi želite da budete?

Page 2 of 26