ALKOHOL OPASNIJI OD HEROINA: Svakih 10 sekundi jedna osoba umre od preteranog konzumiranja alkohola

Alkohol je najopasnija supstanca za život ljudi - naučnici tvrde da na svakih deset sekundi jedna osoba umre od preteranog konzumiranja alkohola.

Istraživači su na osnovu više parametara odmeravali opasnost neke supstance po zdravlje ljudi.

Popis faktora na koje utiču opasne supstance podrazumevao je stopu smrtnosti, zavisnost, mentalna oštećenja, gubitak kuće ili posla, kriminalnu aktivnost, nanošenje telesnih povreda i materijalnu štetu nanesenu državi.

Prema tim kriterijumima, alkohol je na prvom mestu opasnih supstanci, a slede heroin i kokain. Nekadašnji savetnik britanske vlade za droge David Nat i nekoliko evropskih stručnjaka vršili su "merenja" uticaja opasnih stvari po život i zdravlje pojedinaca i situaciju u društvu u kome taj pojedinac živi.

Najmanje 3,3 miliona ljudi godišnje umre od preterane konzumacije alkohola. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, to je 5,9 odsto ukupne stope umrlih godišnje.

Izvor: kurir.rs

Share this article