Doktor Branimir Nestorović: Evo zašto je bitno da razvijate svoju intuiciju!

Intuicija vam ne govoi ono što želite da čujete, već ono što treba da čujete.

Profesor doktor Branimir Nestorović je na svom blogu pisao o intuiciji: 

"Intuicija igra izuzetno veliku ulogu u našem životu, čak iako toga mnogi ljudi ili nisu svesni ili ne žele to da prihvate.

Stiv Džobs je nazivao “snagom većom od intelekta.” Kognitivne nauke počinju da demistifikuju podsvesne aktivnosti mozga, kao i psi fenomene koji su sa tim povezani. Iako se zvanično sprda sa tim, američka vojska aktivno izučava ove femomene (pogledajte intervju oficira zaduženog za ovaj program, Ivy Estabrooke u New York Timesu 2012. Sličan je intervju objavljen 2019. aprilskom broju lista oružanih snaga Rusije, gde pukovnik Nikolaj Poroskov opisuje sličan program ruske armije.

 

Važno je verovati našoj intuitivnj inteligenciji, koja je veza sa noosferom i epigenetskim pamćenjem predaka. Ovo nije lako, jer smo izloženi cunamiju (najčešće nevažnih) informacija (prema jednoj studiji količina informacija odgovara čitanju 174 dnevne novine). Uglavnom nam se sugeriše šta je za nas dobro, kako u smislu jela, tako i ponašanja, finansija itd. Da bismo se snađli u ovoj poplavi, neophodno je da se oslonimo na intuiciju, koja će nas usmeriti ka pravim izborima.

Koncept podsvesti nije nov, a popularnost je stekao zahvaljujući Sigmundu Frojdu. Iako kritikovane u stručnim krugovima da nemaju eksperimentalnu potrdu, učvrstile su se kao koncept. Ako zamislimo naš um kao trougao, svesni deo čini gornji sloj i  predstavlja oko 10%, dok dublji sloj predstavlja podsvest i čini 50-60% kapaciteta mozga. U najdubljem sloju se nalazi nesvesno, sa svojih 30-40%.

Svesno podseća na kapetana broda koji izdaje nareženja, dok u stvarnosti kretanje broda omogućava mašinsko odeljenje (podsvest) i rad svih članova posade (nesvesno). Iako kapetan izdaje naređenja, posada pokreće broj u skladu sa obukom kroz koju je prošla. Ovaj trening je nesvesno, u njoj su smeštena sva naša sećanja, iskustva, traume itd. Tu su smeštena iskustva prethodnih generacija. Pre nekoliko dana je opisano kako se u primitivnih crva nasleđuje obrasci ponašanja.

Sličan fenomen je prisutan u ljudi. Nesvesno formira naš sistem verovanja, navike i obrazac ponašanja. Nesvesno preko podsvesti komunicira sa svesnim delom. Kada fudbaler šutne loptu, one nije svestan svojih pokreta, oni su posledica talenta (nasleđa) i višegodišnjeg treninga.

Tek izlegla ptica zna da se plaši orla, iako ga nikada nije videla do tada. Najbolji primer nesvesnog je odlazak kolima na posao, gde često ne možete da se setite kojim putem ste prošli, vodilo vas je nesvesno. Većina dnevne rutine je aktivnost nesvesnog. Nesvesno komunicira sa svesnim na nekoliko načina.

Prvi je intuicija, i o njoj će biti dalje reči. Ona deluje kao kao neka mistična snaga koja nas usmera u nama nejasnom pravcu.

Drugi put komunikacije su slučajne misli. Koliko puta vam je na pamet pala neka scena iz detinjstva, dok ste se bavili sasvim drugim stvarima? O njima (tzv. intruzivnim mislima ću pisati kasnije). Ne treba ih ignorisati, jer nam nesvesno nešto signalizira.

Treći put su snovi, a četvrti promene u fiziološkim funkcijama organizma. Bol je važan signalni put nesvesnog, pisao sam o psihogenoj prirodi bolova u kičmi. Umor ili zevanje su sledeći put kojim nam nesvesno ukazuje da treba da se odmorimo.

 

Nesvesno nas vodi kroz veći deo našeg života, pa otkuda ideja da možemo da donosimo racionalne odluke, kada su one bazirane na dubokim slojevima podsvesti i nesvesnog? Ovo učinjenje osnova popularnog NLP (suštinski se radi o prepoznavanju signala iz posvesti i nesvesnih slojeva).

Intuicija ima četiri nivoa. Prvi je ono što zovemo osećaj u želucu. Kada ste u nekoj stresnoj situaciji, imate grč u želucu ili potrebu da idete u WC. Ona je posledica veze mozga sa crevima, o kojoj se danas mnogo govori. Ovaj, najniži nivo intuicije govori da li ćete dobro proći na ispitu, da li je osoba koja je s vama neko kome se možete poveriti itd.

Drugi nivo je vezan za interakciju mozga i srca. Pisao sam već o koherenciji srca i mozga, a inteligencija srca nas uči hrabrosti, empatiji, komunikaciji sa drugim ljudima (i životinjama i biljkama).

Treći nivo je kreativni nivo, na kome se nalazi u širim krugovima pogrešno shvaćena ekstrasenzorna percepcija. Ovde se nalaze kreativna rešenja, umetničke sklonosti, nove ideje. Primer je Tesla, koji je govorio da on nije tvorac svojih ideja, već mu one dolaze same od sebe.

Najviši nivo je univerzalna svest ili povezivanje sa jedinstvenom svešću Svemira. Za nju je neophodna otvorenost duha, kao i vežbanje kroz različite vrste meditacije. Ovakva iskustva su česta u iskustvima bliske smrti ili primene nekih halucinogenih sutance (na primer anestetik ketalar).

Važno je znati da svi imamo sposobnost razvoja ovih sposobnosti, ali se one moraju usavršavati. Prvi preduslov je otvorenost uma. Razvijajte i slušajte svoju intuiciju, ona će vam pomoći da načinite dobre izbore. Kako kaže Sonja Choquette: “Intuicija vam ne govoi ono što želite da čujete, već ono što treba da čujete”

(Izvor: banenestorovic.blogspot.com / Preuzeto sa: stil.kurir.rs)

Share this article