Potrebno je da se urade ispitivanja na određenoj populaciji da bi mogle da se registruju za tu populaciju, u ovom slučaju decu, rekao je dr Janković.

Jednokratne maske trebalo bi da se nose samo jednom i da se nakon toga bace, ali ima mnogo ljudi koji one hirurške, troslojne maske nose i više puta.

Aktuelni post traje dugo, tačnije do Božića, i on ne mora uvek da bude i zdrav. Naprotiv, može ozbiljno da pogorša čovekovo zdravlje.

Koliko brzo će se dogoditi prenos koronavirusa sa zaražene osobe na zdravu zavisi prvenstveno od toga da li se poštuju preventivne mere, ali i od brojnih drugih faktora, od toga koliko je dugo ta osoba bila izložena virusu, u kakvim uslovima, do toga šta su radili i slično.

Naučna rasprava o uticaju vitamina D na novi soj korona virusa traje, a prof. dr Borislav Kamenov iznosi svoje mišljenje o važnom činiocu našeg imuniteta.

Page 3 of 154