Racionalna upotreba antibiotika

U organizaciji Ministarstva zdravlja održan je Stručni sastanak o racionalnoj upotrebi antibiotika, koji je otvorio državni sekretar, prof. dr Berisav Vekić. 

I pored dobro poznatih faktora koji utiču na izbor i efikasnost primene antibiotske terapije, ovi lekovi se ne koriste racionalno ni kod nas ni u svetu. Zbog toga je neophodno da odgovorimo na ovaj izazov kako bismo sačuvali delotvornost antibiotika i za buduće generacije“, istakao je prof. Vekić napominjući da održavanjem ovog stručnog skupa Ministarstvo zdravlja najavljuje i priključivanje inicijativama Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) koji je još 2008. godine pokrenuo  evropsku inicijativu za obeležavanje današnjeg dana,  18. novembra, kao Evropskog dana posvećenog racionalnoj upotrebi antibiotika i Prvoj nedelji svesnosti o antibioticima, od 16. do 22. novembra koju obeležava Svetska zdravstvena organizacija. 

„Očekujemo da ćemo u realizaciji svih navedenih aktivnosti za racionalnu upotrebu antibiotika  imati čvrstu saradnju i partnerstvo sa ovim institucijama“  naglasio je državni sekretar i podsetio da je u Srbiji prošle godine  ostvarena potrošnja 29,48 definisanih dnevnih doza na 1.000 stanovnika na dan, što znači da je svakog dana tokom godine 29  stanovnika od njih 1.000 koristilo neki lek iz grupe antibiotika, i u poređenju sa ostalim zemljama Evrope se nalazi na visokom mestu po potrošnji antibiotika.

U  uvodnom delu sastanka, dr Verica Lazić, v.d. direktora Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje iznela je podatak da je 2014. godine u apotekama izdato na recept 5.283.674 pakovanja antibiotika, vrednosti 1,45 milijardi dinara što je 5%  ukupne vrednosti sredstava koja se izdvajaju za lekove na recept na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Dr Lazić je izrazila zadovoljstvo pokretanjem nacionalne inicijative i očekivanje da će se Srbija u pogledu racionalne primene antibiotika približiti razvijenim zemljama.

Doc.dr Dragan Ilić, direktor Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ je istakao da otpornost na antibiotike nije novija pojava, ali je jedan od ključnih zdravstvenih problema danas. „Ako se ovaj fenomen nastavi, postoji rizik da mnoge infektivne bolesti neće biti moguće kontrolisati“ rekao je dr Ilić.

Skupu su prisustvovali predstavnici svih relevantnih institucija sistema zdravstvene zaštite, međunarodni partneri, predstavnici stručnih udruženja i medija.

U cilju čuvanja efikasnosti antibiotika, smanjenja  antimikrobne rezistencije, sprečavanja neželjenog produženja trajanja bolesti,  smanjenja rizika od smrtnog ishoda i ukupnih zdravstvenih troškova za lečenje, Ministarstvo zdravlja planira, u partnerstvu sa nacionalnim zdravstvenim institucijama, sprovođenje niza mera u okviru sistema zdravstvene zaštite.

-Izrada nacionalne strategije i akcionog plana o racionalnoj upotrebi antibiotika u skladu sa Strateškim akcionim planom Svetske zdravstvene organizacije za rezistenciju na antibiotike za Evropu.

-Izrada novog nacionalnog vodiča dobre kliničke prakse za upotrebu antibiotika
-Jačanje kapaciteta nacionalnih referentnih laboratorija za etiološku dijagnozu bolničkih infekcija- Obezbeđivanje dodatne stručne edukacije za  zdravstvene radnike
-Pokretanje nacionalne kampanje o racionalnoj upotrebi antibiotika koja će biti usmerena ka građanima, lekarima primarne zdravstvene zaštite koji prepisuju lekove, lekarima sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, farmaceutima i predstavnicima medija.

Sprovođenje navedenih aktivnosti, kao i organizacija današnjeg stručnog sastanka realizuje se u okviru „Drugog projekta razvoja zdravstva Srbije“ Ministarstva zdravlja, uz podršku Svetske banke.

KutakNet

  

Share this article