VIC DANA: Ukrštanje životinja

Na Svetskom kongresu genetičara učestvuju Englez, Francuz i Bosanac...

Tema je - Dostignuća u u ukrštanju životinja.

Prvi svoje dostignuće izlaže Englez:

 

- Sa ponosom ističem da smo mi uspeli ukrstiti kravu i pčelu.

- Kakva vam je korist od toga? - pitaju ga prisutni.

- Pa, sada kad pomuzemo kravu, dobijemo i med i mleko.

Zatim izlaže Francuz:

- Mi smo ukrstili svinju i stonogu. Zakoljemo jednu svinju i dobijemo 200 šunki.

Buran aplauz.....

Zatim izlaže Bosanac:

- Mi se u Bosni bavimo ukrštanjem insekata

- Pa, šta ste ukrštali? - pitaju ga ostali.

- Ukrštali smo svica i picajzlu!- sav važan kaže Bosanac.

- I kakvu korist imate od toga?

- Pa, sad nam Sarajevo šljašti kao Las Vegas!

Share this article