Priče

Koliko puta ste kao roditelj zapostavili svoje dete jer ste bili preumorni od posla?

Moja majka je imala samo jedno oko. Mrzio sam je! Bila je sramota za nas. U našoj školi ona je spremala hranu za učenike i učitelje.

Razmislite o ovoj priči! Na kojoj strani vi želite da budete?

Ovo je istinit događaj iz jedne egipatske škole. Priča je to o sramu, neimaštini i o detetu koje se bori za svoju porodicu.

Bio jednom jedan bogati trgovac koji je imao četiri žene.

Student je pao na ispitu iz logike. Razgovor sa profesorom tom prilikom izgledao je ovako.

Page 4 of 22