MOZGALICA: Pomerite SAMO JEDNU šibicu i pronađite tačno rešenje

Na slici je prikazan matematički izraz 5+7=2, a vaš zadatak je da pomerite samo jednu šibicu i dobijete tačan rezultat.

 Da li ste pronašli rešenje? Koju šibicu treba premestiti i na koje mesto? Ostavite odgovor u komentarima.

 

 

 

Share this article