Predlažemo vam jedan zanimljiv test zahvaljujući kojem možete saznati mnogo zanimljivog osvojoj podsvesti.

Svatko ima svoju “tajnu” ili skrivenu stranu ličnosti, koja se različitim intenzitetom i bojama odražava kroz naše postupke i ponašanje. Međutim, ta skrivena strana sa sobom nosi i naznake potencijalne slabosti, destrukciju, agresivnost ili predstavlja “tamnu” stranu.

Još jedan zabavan i prilično tačan test vaše ličnosti.

 

Samo se dobro zagledajte i sigurno ćete pronaći neki od ovih oblika na dlanu! Ne moraju da budu potpuno pravilni, ali moraju da se naziru.

Ponekad, za odlučujući korak nedostaje lične sigurnosti. Tražimo podršku okoline, tražimo je u filozofiji, ili čak. na društvenim mrežama. Ako vam nedostaje neki  simbolični znak – prođite ovaj test.

Samo 1 minuta –  da biste shvatili na čemu vam je potrebno više raditi u životu.

Page 46 of 53