VIC DANA: Ko ovde odlučuje

Mužu je rođendan i žena ga pita šta bi želio za poklon:

Muž: Pušku...

Žena: NE - PUŠKA NE!

Muž: Ipak, ja bih pušku...

Žena: Rekla sam ti - puška NE MO ŽE !!!

Muž: Ipak, ja bih pušku...

Žena: Poslušaj me i odaberi nešto drugo!

Muž: Ipak, ja želim pušku...

Žena: Rekla sam ti, puška NE! Pa sunce ti- ko ovde odlučuje, haaa?

Muž: Ti ... ali, kad bih imao pušku...

Share this article