VIC DANA: Žena se vraća kasno noću...

Žena se vraća kući kasno noću, tiho otvara vrata spavaće sobe...

Podiže prekrivač sa kreveta i vidi četiri noge. Uzima bejzbol palicu i udara preko prekrivača što jače može nekoliko puta.

Odlazi u kuhinju po piće kad tamo vidi svog supruga koji joj kaže:

-Tvoji roditelji su nam došli u posetu, dao sam im naš krevet, nadam se da si ih već pozdravila!

Share this article