VIC: Pop i vozač pred Bogom

Došao pop i vozač autobusa kod Boga i Bog im govori:

“Ti pope ćeš u pakao, a ti vozač ideš u raj.”

Pop začuđen sav upita, a kako to da ja idem u pakao, a jedan vozač autobusa u raj?

“Pa kod tebe na molitvi svi spavaju, a ovaj kad vozi autobus, svi se mole.”

Share this article