VIC DANA: Ormar

Kupila neka žena ormar i dođe majstor da ga sklopi.

Učiteljica pita:

VIC DANA: Aparat za žene

Jedna žena sedi u avionu pored sveštenika.

Dođe Bosanac u Crnu Goru.

VIC DANA: Koja koincidencija!

Posle napornog dana, farmer je otišao do lokalnog bara.

Ide Mujo ulicom i kada se spremao da zakorači na pešački prelaz začu glas:

VIC DANA: Žena sa receptom

Dolazi žena u poteku i traži arsenik.

Page 29 of 38