Evropa odborila novi lek za lečenje raka dojke

Evropska komisija (EMA) prošle nedelje je odobrila stavljanje u promet leka palbocikliba, kao inovativne terapije za uznapredovali, metastatski rak dojke, budući da su klinička ispitivanja pokazala da lek znatno produžuje život žena koje se bore s tim najtežim oblikom raka dojke.

Metastatski rak dojke najteži je stadijum bolesti kada se rak proširio na ostale organe te je kao takav neizlečiv, a razvije se kod približno jedne trećine žena kojima je dijagnostifikovan rani rak dojke i koje su primale standardnu terapiju.

 

Terapija palbociklibom tako postaje dostupna ženama u Evropi.

Američka Uprava za hranu i lekove (FDA) odobrila je lek, koji je razvila tvrtka Pfizer, u februaru 2015. te je u SAD-u dosad primenjen u lečenju više od 18.000 žena s metastatskim karcinomom dojke.

S obzirom da je ukupno preživljenje bolesnica s uznapredovalim rakom dojke od 2 do 4 godine, palbociklib predstavlja veliki napredak u lečenju, jer deluje tako da ponovno uspostavlja kontrolu nad staničnim ciklusom i blokira rast ćelija tumora, odlažući progresiju bolesti.

Nova terapija, pokazale su kliničke studije, u kombinaciji s drugom endokrinom terapijom udvostručuje vreme preživljenja bez napredovanja bolesti kod žena sa HR+/HER2- metastatskim rakom dojke, održavajući pritom dobar kvalitet njihovog života.

Uprkos postignutom značajnom napretku u lečenju raka dojke, koji je doveo do ranijeg otkrivanja bolesti i razvoja efikasnijih terapija, rak dojke ni izbliza nije poražen, a posebno se to odnosi na lečenje metastatskog raka, za koji je potrebno više lekova koji će sprečiti pogoršanje bolesti, ublažili simptome i produžili kvalitet života što je više moguće, ocenili su stručnjaci okupljeni na skupu o lečenju metastatskog raka dojke krajem prošle nedelje u Pragu.

(Izvor: rs.n1info.com)

Share this article