Ovaj milionskii grad leži na više od 50 vulkana!

 Ovaj milionski grad leži na više od 50 vulkana!

U gradu živi više od 1.4 miliona ljudi.

Auckland je najveći grad na Novom Zelandu u kojem živi trećina novozelandskog stanovništva.

Reljef na prostoru grada je brdovitog i vulkanskog postanka. Oko grada postoji 50-tak vulkana (neke procene kažu 53), ali većina je ugašena. Ipak, erucpija je moguća. Ovi vulkani su odgovorni za oko 90 erupcija u posljednjih 90.000 godina.

Najveći je vulkan Rangitoto na istoimenom ostrvu koji se formirao u posljednjih 1000 godina i oko 1300. godine u erupciji uništio maorsko naselje. 

Srećom, vulkani su mali. Ukupni volumen svih materijala iz ovih 50-ak vulkana bi bio ekvivalentan jednoj prosječnoj erupciji poput one koja se desila 1980. godine na Mount St. Helens, u Washingtonu, SAD.

KutakNet

Share this article