Zašto se kaže „O.K.“?

Na kojem god jeziku da govorite ovu kovanicu, sigurno je jedno: da imate dobru nameru.

A kakve su namere onoga ko je izmislio najpoznatiju svetsku skraćenicu nije sasvim poznato ali o tome postoje brojne teorije. No, sigurno je da je skraćenica „O.K.“ preuzeta iz engleskog jezika, a da ima isto značenje i u našem i u drugim jezicima: u redu, u redu je, sve je ispravno. Sa eKapije prenosimo nekoliiko legendi o njenom nastanku:

1. Prva od njih upućuje na stari indijanski izraz „okeh“ što znači „tako je, to je tako“. To je onda preneseno u engleski izgovor kao „oukej“, pa je prema tome načinjena skraćenica O.K., sa istim značenjem kao i kod Indijanaca.

2. Drugo objašnjenje je da je skraćenica posledica pravopisne greške, odnosno lošeg spelovanja. Naime, moguće je da je, usled nedovoljnog poznavanja engleskog pravopisa, izraz „all correct“ pisan fonetski, onako kako se izgovara – „ol korekt“. Tako je onda umesto skraćenice A.C. ispala skraćenica O.K., dosledno prema izgovoru, dok je značenje ostalo isto – „sve je ispravno, u redu je“.

3. Kad su se za vreme secesijskog rata trupe vraćale u svoje kartele bez gubitaka, napisali bi na jednoj velikoj ploči „0 killed“ (nula poginulih). Otuda izraz O.K., da bi rekli da je sve dobro.

4. Predstavlja skraćenicu latinskih reči „omnis korrecta“ što znači „sve je ispravno, u redu je“.

5. Predstavlja skraćenicu grčkih reči „ola kala“ što znači „sve je dobro“.

KutakNet

Share this article