Šta znači biti pametan? Da li je to postizanje visokih rezultata na testu inteligencije ili na školskom testu koji proverava sposobnosti? Jesu li pametni oni koji imaju izvanrednu memoriju? 

Mihail Labkovski je završio psihologiju u Moskvi, doktorirao u Jerusalimu. Započeo je karijeru kao učitelj i školski psiholog da bi u svom 30-godišnjem iskustvu radio pre svega kao porodični psiholog, a u poslednjih 20 godina vodi radio-emisije na temu odnosa roditelja i dece, zavisnosti, ljubavi prema sebi… Njegova vrlo posećena predavanja o ovim i sličnim temama podsećaju na javne konsultacije.

Najkorisnija veština današnjice je veština samostalnog učenja. Ta veština nije čak ni pitanje odabira, nego pitanje opstanka.

Najbolje vreme za čitanje su večernji sati kada dete ima potrebu za mirnijim aktivnostima. Tada je opušteno i raspoloženo da sluša

“Droga je otrovni slatkiš od kojeg može da se umre“ jedan je od komentara učenika trećeg razreda OŠ “Starina Novak“, u kojoj je održano do sada tri časa iz ciklusa programa „Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci“. 

Standardne rečenice roditelja upućene njihovoj deci poput "Ti si nevaljali dečak" mogu načiniti više štete nego koristi.