Baka na samrti kaže unuku:

Ćerka obaveštava oca tajkuna da želi da se uda za sveštenika...

Crnogorac zove oca i kaze: 

Juri puž šumom i vidi ga roda:

VIC DANA: Rakija

Došao Mujo kod doktora i kaže mu:

VIC DANA: Školski drugovi

Rešili lisica, magarac i vuk da otvore firmu.

VIC DANA: Direktor

Sine ustaj! Vreme je za školu! 

Page 37 of 38