Tvrdeći da savezna vlada SAD ne predstavlja vrednosti Teksašana, državni predstavnik iz Hil Kauntrija želi da se Teksašanima omogući otcepljenje od SAD.

Niko neće biti primoran da primi vakcinu protiv kovida 19, ali ljudi koji odbiju da se vakcinišu mogu biti lišeni određenih sloboda, upozorila je kanadska ministarka zdravlja Kristina Eliot.

No­voi­za­bra­na vla­st u Cr­noj Go­ri re­ši­la je da ispu­ni obe­ća­nje, pa će do No­ve go­di­ne, ka­ko sa­zna­je­mo, po­kre­nu­ti pro­ce­du­ru za odu­zi­ma­nje i pro­da­ju dve sku­po­ce­ne li­mu­zi­ne – one ko­ju vo­zi Đu­ka­no­vić i slu­žbe­nog vo­zi­la bi­v­šeg pre­mi­je­ra Duška Markovića

Farska ostrva će nakon tri godine izgradnje 19. decembra otvoriti prvi podmorski autoput koji će povezivati ostrva Strejmoj i Ejsturoj. Drugi tunel će biti otvoren 2023. i biće nekoliko stotina metara kraći.

Zbog epidemije koronavirusa Katolička crkva u Hrvatskoj, tačnije njene župe širom Hrvatske, mogle bi izgubiti značajna sredstva koja dobijaju pri blagoslovu kuća.

Page 26 of 349