Pol Penton je izumeo motor kojem ne treba nafta ve’ voda, a onda ga proglasili ludim i strpali u zatvor.

Naučnici britanskog Centra „Džon Ines“ našli su biljni lek za sve bolesti.

Većina od nas su se nekada našli u neugodnoj situaciji pokušavajući da pričaju na stranom jeziku. Verovatno je to izgledalo jako smešno a i neugodno.

Veliki broj žena koje su se bavile pronalazaštvom i naukom zaslužne su za mnoge stvari bez kojih se ni danas ne može. Neke su se i na sudu izborile za svoje patente.

Iako je lice Mona Lize svima poznato, lice njenog stvaraoca Leonarda da Vinčija je misterija. Ne zadugo, međutim, jer grupa naučnika pokušava da nađe potomke ovog čuvenog umetnika i pronalazača na osnovu njegove DNK.

Ono neće moći da živi bez matičnih ćelija pacijenta, koje će mu dati oblik i potporu, i bez kojih "novo srce" neće moći da funkcioniše.

Page 16 of 20