U kanalizaciju bacaju kupus, kolica, monitore, pelene... Ovo je pravi razlog poplava u Beogradu

Beograd je ovog juna zadesila enormna količina padavina, što je rezultiralo strašnim poplavama, jer kanalizacioni odvodi nisu bili u mogućnosti da propuste ogromnu količinu vode. 

Mnogi se oglašavaju na društvenim mrežama i krivce nalaze, kako ko, u gradskim vlastima, državi, opštinskim rukovodstvima, globalnom zagrevanju... Ipak, snose li građani bilo kakvu krivicu u ovoj situaciji?

Rukovodilac Službe za komunikaciju i koordinaciju odnosa sa javnošću, Ljiljana Stakić, saopštila nam je pravi razlog zašto kanalizacioni odvodi nisu u stanju da prime svu količinu vode:

 

- Tokom većih padavina nanosi se smeće (uglavnom plastična i kartonska ambalaža), granje, šut i drugi građevinski materijal, što dovodi do smanjenog kapaciteta primanja vode.Apelujemo na građane da ne bacaju otpatke na ulicu, a na izvođače građevinskih radova da više obrate pažnju na skladištenje građevinskog materijala.

Takođe, jedan od glavnih razloga zašto je uopšte došlo do začepljenja kanalizacionih odvoda jeste - aljkavost i nemarnost građana Beograda! Beograđani sve i svašta bacaju na ulice svoje prestonice, a ništa nije drugačija situcija ni kada je kanalizacija u pitanju. PR Javnog komunalnog preduzaća rekla nam je šta je sve pronađeno pri čišćenju kanalizacionih mreža:

-  Ekipe Beogradske kanalizacije su iz cevi izvlačile: vlažne maramice ili dečije pelene, kartonske krugove od toalet papira koji se ne razlažu, glavice kupusa, dečja kolica, kofe, lopate, razne bočice, kompjutersku opremu i monitore, sve smo to izvlačili iz cevi. To ne sme da bude sadržaj gradske kanalizacije, jer se upravo zbog toga dešavaju kvarovi i dolazi do zagušenja.

Što se tiče održavanja i prečišćavanja kanalizacije, Ljiljana nam je potvrdila da se o tome redovno vodi računa i da problem svakako nije u tome:

- Sistem kanalizacione mreže održava se redovno i podrazumeva radove na održavanju slivnika čiji ukupan broj iznosi 35.000 u Beogradu, u 2018. godini izvršeni su radovi na održavanju 78538 slivnika, cevne mreže u 2018. godini izvršeni su radovi na održavanju 154302 m cevne mreže, i kolektora - u 2018. godini izvršeni su radovi na održavanju 6889 metara kubnih kolektora. 

Zato se na građane apeluje da svoje smeće bacaju isključivo u kontejnere, koji postoje baš zbog te jedine svrhe, u suprotnom, ako otpad nastavi da svoje mesto pronalazi u kanalizaciji, svakako da će i manja količina padavina izliti svu vodu na ulice grada Beograda.

(Izvor: espreso.rs)

Share this article