Nikola Tesla, čuveni srpski pronalazač odlično se snalazio u školi kada je reč o matematici sve do treće godine gimnazije.

Na Jukatanu tako se kaže da je hram Uksmal nepoznata rasa ljudi podigla tako što su koristili pištaljke da bi pokretali i ugrađivali kamene blokove. Kod Grka, Zevsov sin Amfion je isto to postizao svirajući na liri.

Obično se o Tesli govori kao o Amerikancu srpskog porekla

Oštećena oblast bila otprilike veličine Grenlanda

Asteroid veličine fudbalskog igrališta

Page 1 of 19