12 inspirativnih misli Zen učitelja: “Puno ljudi živi, a da nisu svesni magije života”

Thich Nhat Hanh je jedan od najpoznatijih i najpoštovanijih učitelja Zena, pesnik i mirotvorac. Njegovo ključno učenje je da, kroz svesnost, možemo naučiti da budemo srećni u sadašnjem trenutku, a to je jedini način da dođemo do mira, u sebi i u svetu.

Evo nekoliko mudrosti koje deli s nama:

“Slobodu nam niko ne može dati, moramo je sami negovati. To je svakodnevna praksa… Niko vas ne može sprečiti da budete svesni svakog koraka ili svakog uzdaha i izdaha.”
 
“Ljudima je teško da se odreknu svoje patnje. Iz straha od nepoznatog, opredeljuju se za patnju koja im je poznata.”
 
“Spoznaja je uvek moguća. Mala spoznaja će dovesti do velike. Ako dišete i svesni ste da ste živi- osetićete magiju života. I to je vrsta spoznaje.”

“Mnogo ljudi živi a da nisu svesni magije života.”

“Moguće je srećno živeti u ovom trenutku i na ovom mestu. Tako mnogo preduslova za sreću nam je na dohvat- više nego što je dovoljno da bismo baš sada bili srećni. Nije potrebno da hrlimo u budućnost kako bismo bili srećniji.”

“Ljudi pate zato što su zarobljenici sopstvenih shvatanja. Čim se oslobodimo tih shvatanja postajemo slobodni i više ne patimo.”

 

“Samosvest nam omogućuje da živimo sadašnji trenutak. I svaki put kada smo samosvesni možemo prepoznati trenutno stanje sreće, te srećni i postajemo.”

“Možemo živeti samo u sadašnjosti. Stoga treba da živimo tako da nas svaki životni korak vodi do ovog mesta i ovog trenutka.”
 
“Kada nekog volite, najbolje što od sebe možete da ponudite je svoje prisustvo. Kako možete voleti ako niste prisutni?”
 
“Biti voljen znači biti prepoznat kao biće koje postoji.”

“Svaka vaša misao, sve što kažete, sve što uradite, ima vaš pečat.”
 
“Moramo da nastavimo da učimo. Moramo biti otvorenog uma. I moramo biti spremni da se sopstvenog znanja oslobodimo kako bismo bolje razumeli stvarnost.”

(Izvor: forensicsoul.com/ Prevela: Aleksandra Jović)

Share this article