Vladeta Jerotić: Sedam osobina srećnih ljudi

Mnogi kažu da su najbolje stvari u životu besplatne. One dolaze kao jednostavna, mala zadovoljstva i to na mestima i u trenucima gde ih najmanje očekujemo.

Deo su nečega u šta veruju

Ovo može biti bilo šta. Od angažmana u lokalnoj zajednici, verska usmerenost ili članstvo u nekom udruženju koje se bori za različita prava do visokih profesionalnih ciljeva. U svakom slučaju, psihološki efekat je isti – borba za ono u šta čvrsto veruju što dalje donosi radost i smisao njihovom životu.

 

Provode vreme sa porodicom i prijateljima

Ovo je jedno od osnovnih načela srećnog života. Što su lične veze jače i nivo komunikacije razvijeniji – to je osoba srećnija.

U svemu vide samo dobru stranu

Najčešće, ljudi vide ono što je loše ne ostavljajući prostora za sagledavanje i nekih dobrih strana. Sasvim je prirodno da neko želi da spreči ili ispravi nepoželjne okolnosti, ali pritom svesnost o mogućnostima i šta one donose mora biti izbalansirana. Veoma je važno prepoznati dobre strane u svemu, iako na prvi pogled one ne postoje.

Koriste ono što imaju

Na primer, prosečni ljudi obično su zapanjeni kada vide hendikepiranu osobu koja je iz nekog razloga srećna. Kako bi, zaboga, neko ko ima fizički nedostatak mogao biti tako srećan?! Odgovor je samo u tome da hendikepirani ljudi koriste izvore koji su im na raspolaganju i uzimaju najbolje od njih. Setite se se Stivija Vondera koji je nedostatak čula vida nadomestio time što je svojim ogromnim talentom za muziku postao jedan od najvećih muzičara ikada.

 

Kad god mogu, predvide srećan kraj

Kako se neki događaj završio ima najveću važnost na to kakav će utisak i efkeat on ostaviti po ljude u celosti. Zamislite da čitate neku jako uzbudljivu i majstorski napisanu knjigu koja ima neki bezvezan kraj. Iako vas je radnja knjige prikovala za stolicu, a kraj vam se nije dopao, da li biste i dalje preporučili drugima istu knjigu za čitanje?

Ljudi uvek pamte kako se nešto završilo. Ukoliko je kraj srećan i ceo događaj biće opisan kao takav. Dakle, ostavite prostora da isprojektujete srećan kraj gde god je moguće.

Koriste sopstvenu snagu

Svako od nas poseduje svoje prednosti i snage. Svi mi imamo neke talente ili veštine, a emocionalna sreća kod onih koji ih koriste dolazi prirodno. Trenutak u kom smo završili ono što smo započeli donosi nam osećaj ispunjenosti i uspeha. Još ako je taj uspeh zasnovan samo na našem trudu, psihološki efekat čiste sreće je nemerljiv.

Uživaju u malim stvarima

Mnogi kažu da su najbolje stvari u životu besplatne. One dolaze kao jednostavna, mala zadovoljstva i to na mestima i u trenucima gde ih najmanje očekujemo. Ovakvi događaji su delo Majke Prirode i možemo ih pepoznati samo ukoliko smo toga svesni. To su trenuci kada, na primer, ostajete nemi pred ružičastim zalaskom sunca koje se besprekorno ogleda na površini vode. To što umete da prepoznate ove trenutke i u njima učestvujete nikada neće prestati da donosi nove talase sreće u vaš život.

 

(Izvor: zelenaucionica.com / vladetajerotic.blogspot.hr)

Share this article