VIC DANA: Će se razbeže

Po završetku radnog vremena majka dolazi u vrtić po dete.

Vrata velikog dvorišta oko vrtića širom su otvorena, sva deca su u dvorištu sa svojim telefonima, a jedina vaspitačica spava na klupi.

– Kako smete spavati, ovo su mala deca, će se razbeže, mogu i da poginu ako siđu na ulicu!!!

– Nikuda se oni neće razbežati. Kod nas je Wi-Fi samo u granicama ovog dvorišta.

Share this article