VIC DANA: Ispunjena poslednja želja

Nakon kratke bolesti umro bogati Slovenac koji je imao tri zeta: Slovenca, Nemca i Hercegovca.

Njegova poslednja želja je bila da mu zetovi u sanduk ubace po 2000 eura.

 

Položili oni tako punca u grob, i odmah zatim Slovenac teška srca ubaci 2000 eura. Nemac takođe ispuni svom puncu poslednju želju, te i on ubaci

2000 eura.

Nakon toga sve oči su bile uperene ka Hercegovcu, koji iz džepa izvadi olovku i poče nešto pisati. Nakon što je završio on svima

pokaže ček na kome je stajala cifra od 6000 eura i ubaci ga u grobnicu, a zatim uzme onih 4000 eura koji su ubacili Slovenac i Nemac te reče:

– Nemam ništa gotovine kod sebe trenutno, a punac nek unovči ček kad njemu zatrebaju pare.

Share this article