VIC DANA: Uticaj okoline

Mujo se zapio s Hasom u kafani i krenu oni u priču o djeci, pa Mujo izvadi slike:

– Vid’ malog Muj’ce, pljunuti ja!

Haso pogleda i klimne:

– Jarane, geni su ti to, geni … nem’ereš falit’!

Mujo odmahne glavom:

– A vid’ mog mlađeg, Ibre … više liči na komšiju neg’ na mene?!

Haso otpije gutljaj i slegne ramenima:

– E, jarane, to t’ je utjecaj okoline!

Share this article