Preti mi čak i optužba za „nepoštovanje postupaka i protokola” ako odbijem da učeniku koji ne želi da uči zaključim višu ocenu.

Ne možemo zaustaviti život, istakao je Šarčević

Komisija smatra da se zbirka Desanke Maksimović ne uklapa u "okvir epohe"

Uroš Vasiljević iz Požege još nema punih 12 godina, ali zato u glavi kao da ima digitron.

Page 2 of 43