Pročitajte savete za roditelje školaraca koje daje poznati američki psiholog i autor više od 40 knjiga – dr Kevin Leman.

Deca su se promenila, jer – promenili su se uslovi u kojima žive, drugačije je vreme. Promenili su se i roditelji. Ali – zar moramo sve promeniti?

Evo kako je razgovor roditelja i deteta izgledao nekada, a kako izgleda sada.

Osnovna funkcija auto sedišta je bezbednost vašeg deteta. Vožnja sa detetom u krilu je veoma opasna i njene posledice mogu biti nesagledive.

Šta znači biti pametan? Da li je to postizanje visokih rezultata na testu inteligencije ili na školskom testu koji proverava sposobnosti? Jesu li pametni oni koji imaju izvanrednu memoriju? 

Mihail Labkovski je završio psihologiju u Moskvi, doktorirao u Jerusalimu. Započeo je karijeru kao učitelj i školski psiholog da bi u svom 30-godišnjem iskustvu radio pre svega kao porodični psiholog, a u poslednjih 20 godina vodi radio-emisije na temu odnosa roditelja i dece, zavisnosti, ljubavi prema sebi… Njegova vrlo posećena predavanja o ovim i sličnim temama podsećaju na javne konsultacije.

Najkorisnija veština današnjice je veština samostalnog učenja. Ta veština nije čak ni pitanje odabira, nego pitanje opstanka.

Page 66 of 68