U jednoj od njenih lekcija vodila je diskusiju na temu o istim rečima različitog značenja, a jedna od tih reči je "park".

Bonusi su se kretali od 2.000 do 9.000 dolara, u zavisnosti od pozicije na kojima rade zaposleni

Kao razlog za ovo ubistvo rekao je da nikada nije voleo svoje dete

Page 13 of 64